วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตรวจประเมินเเปลงผลิตข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

anigif31 10 2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตรวจประเมินเเปลงผลิตข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

 cats31 10 2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าทำการตรวจประเมินเเปลงผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์ กองพันทหารม้าที่ 9 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 และกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก