วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ติดตามการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว GAP

anigif 2 11 2562

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ติดตามการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว GAP

 cats 2 11 2562

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว GAP เเบบกลุ่ม ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวตำบลไทรย้อยบ้านคลองซับรัง ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านบางกระทุ่มในหมู่ที่ 6 ต.บางกระทุ่ม เเละกลุ่มเเปรรูปผลิตทางการเกษตรข้าว ชุมชนตำบลบางกระทุ่ม กลุ่มเกษตรกรร่วมใจพัฒนา หมู่ 1 (บ้านเเม่เทียบ) ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก