วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลผลการเตรียมแปลงนาข้าว แก่ พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ

anigif6 11 2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลผลการเตรียมแปลงนาข้าว แก่ พล.อ. วิจักขฐ์  สิริบรรสพ

 cats 6 11 2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลผลการเตรียมแปลงนาข้าว แก่ พล.อ. วิจักขฐ์  สิริบรรสพ และคณะ ภายใต้โครงการเดินตามรอยพ่อ ทหารพันธุ์ดี ในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กองพลพัฒนาที่ 3  ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ