วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต ข้าวพันธุ์กข81 ณ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา

anigif 12 11 2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต ข้าวพันธุ์กข81 ณ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา

 cats 12 11 2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวณัญมน มณีแสง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายณัชฐ์ธนภัสร์ ทรงทวีปัญญา นักวิชการการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับคณะครู อาจารย์นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนวังน้ำคู้ ผู้นำส่วนท้องถิ่น ทำการเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต ข้าวพันธุ์กข81 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก