วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

anigif 14 11 2562

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

 cats 14 11 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก