วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

anigif 15 11 2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

 cats 15 11 2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ต้อนรับนางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมคณะฯ ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบางกระน้อย ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก