วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ติดตามความคืบหน้าของแปลงนาภาย ใต้โครงการเดินตามรอยพ่อ ทหารพันธุ์ดี

anigif 22 11 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  ติดตามความคืบหน้าของแปลงนาภาย ใต้โครงการเดินตามรอยพ่อ ทหารพันธุ์ดี

 cats 22 11 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นายพิสิทธิ์ เข้มมี และนางสาววิมลพรรณ สอนทอง ติดตามความคืบหน้าของแปลงนา ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและกำจัดแมลงในนาข้าว พร้อมทั้งสนับสนุนสารกำจัดแมลง ภายใต้โครงการเดินตามรอยพ่อ ทหารพันธุ์ดี ณ กองพลพัฒนาที่ 3  ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ