วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ศึกษาดูงานและติดตามการพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

anigif20 12 2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ศึกษาดูงานและติดตามการพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

cats 20 12 2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดยพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานและคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและติดตามการพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งนายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชรผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกและทีมงาน ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอภารกิจของศูนย์ฯ