วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

anigif27 12 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 cats27 12 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายเสกสรร  รื่นภาคเพ็ชร มอบหมายให้ นายสุทธิสาร  สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายเกียรติศักดิ์  พัฒนผล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก