วันที่ 6 มกราคม 2563 ร่วมกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขา อาชีพทำนา ประจำปี 2563

anigif6 01 2563

วันที่ 6 มกราคม 2563 ร่วมกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขา อาชีพทำนา ประจำปี 2563

cats6 01 2563

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวณัญมน มณีแสง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายณัชฐ์ธนภัสร์ ทรงทวีปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขา อาชีพทำนา ประจำปี 2563 ณ บ้าน นายวิรัช ทองดอนยอด บ้านบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก