วันที่ 10 มกราคม 2563 ร่วมกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

anigif10 01 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 ร่วมกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

 cats 10 01 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขา ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ ประจำปี 2563 ณ บ้าน ผารังหมี  ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก