วันที่ 15 มกราคม 2563 เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 ครั้งที่ 1

anigif 15 01 2563

วันที่ 15 มกราคม 2563  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 ครั้งที่ 1

 cats 15 01 2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพร็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้
นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชารการเกษตรชำนาญการ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายเกียรติศักดิ์ พัฒนผล และ นายวันชัย คำจริง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 ครั้งที่ 1 ณ วัดวังขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก