วันที่ 22 มกราคม 2563 เข้าร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

anigif 22 01 2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 เข้าร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 cats 22 01 2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายเสกสรร  รื่นภาคเพ็ชร มอบหมายให้ นายสุทธิสาร  สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายเกียรติศักดิ์  พัฒนผล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนนาบัววิทยา ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก