วันที่ 28-30 มกราคม 2563 ลงพื้นที่เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

anigif 30 01 2563

วันที่ 28-30 มกราคม 2563 ลงพื้นที่เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

 cats30 01 2563

วันที่ 28-30 มกราคม 2563 นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้นางสาวรุ้งนภา รุ่งอินทร์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านทุ่งน้ำใส ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโปร่งแค  ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มเกษตรอินทรีย์เพิ่มสุขวังทอง ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และบ้านทุ่งน้อย ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก