วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 ครั้งที่ 3

anigif18 06 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 ครั้งที่ 3

cats18 06 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพร็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้
นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชารการเกษตรชำนาญการ และ นายเกียรติศักดิ์ พัฒนผล นายวันชัย คำจริง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 ครั้งที่ 3 ณ วัดเสนาสน์ ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก