วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ส่งมอบข้าวสารขอศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

anigif26 06 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ส่งมอบข้าวสารขอศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 cats 26 06 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกได้มอบหมายให้นายพิสิทธิ์ เข้มมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายภาสกร เล่ห์ภูเขียว และนายณัฐพล แผนสันเที๊ยะ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดส่งข้าวสารขอศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราชฯ จำนวน 4 แห่ง
1.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
2.วัดน้ำพริก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
3.วิทยาลัยสงฆ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
4.วัดสระสี่เหลี่ยม อ.เมือง จ.พิษณุโลก