ระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2563 เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

anigif 15 07 2563.1

ระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2563 เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

 cats 15 07 2563.1

ระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2563นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพิสิทธิ์ เข้มมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าว กข43 เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการผลิตข้าวตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP และสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรถึงความจำเป็นในการพัฒนาการผลิตข้าว GAP/การปฏิบัติตามมาตรฐาน 7 ข้อ และการสร้างระบบควบคุมภายใน (ICS) ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด อำเภอบางระกำและสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกรวมจำนวน 752 รายทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เข้าอบรมในการสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมทั้งตรวจคัดกรองด้วยการวัดไข้และบริการเจลแอลกฮอล์สำหรับล้างมือเพื่อป้องการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19