วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว

anigif 19 07 2563

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว

cats 19 07 2563

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์ ของนางกาญจนา คำเเหงรส นางสาวอำพร ดีจริง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
นายอุเทน มาลัยทิพย์ ตำบลเเม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เเละนายวาทิตย์ เจียกเจิม ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก