วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

anigif 22 07 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 cats 22 07 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายเสกสรร  รื่นภาคเพ็ชร มอบหมายให้ นายสุทธิสาร  สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายเกียรติศักดิ์  พัฒนผล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดวังไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลวังวน   อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก