วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 ครั้งที่ 4

anigif24 07 2563.1

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 ครั้งที่ 4

cats24 07 2563.1

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้
นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายเกียรติศักดิ์ พัฒนผล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านคลองอ้ายกาบ หมู่ที่ 10 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก