วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

anigif19 08 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 cats19 08 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายเสกสรร  รื่นภาคเพ็ชร มอบหมายให้ นายสุทธิสาร  สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายเกียรติศักดิ์  พัฒนผล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก