วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ร่วมกัน บำรุงรักษาต้นไม้ โดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้

anigif 26 10 2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ร่วมกัน บำรุงรักษาต้นไม้ โดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้

 cats 26 10 2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางนิรดา ศิลาอ่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกัน บำรุงรักษาต้นไม้ โดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในบริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563