วันที่ 4-16 พฤศจิกายน 2563 ตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย

anigif 16 11 2563

วันที่ 4-16 พฤศจิกายน 2563 ตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย

 cats 16 11 2563

วันที่ 4-16 พฤศจิกายน 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ทำการตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ในพื้นที่แปลงขยายพันธุ์ข้าวบ้านเจริญผล บ้านผารังหมี บ้านหนองไผ่ และบ้านไผ่ขอน้ำ ผลการตรวจแปลงฯโดยรวมข้าวอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี