วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ โรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงนา

anigif 25 11 2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ โรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงนา

cats 25 11 2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นายรักพงศ์  รักษ์ชน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ โรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงนา และให้ความรู้ คำแนะนำ การใช้สารเคมี ณ พื้นที่ ม.9 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีผู้นำชุมชน และเกษตรกร เข้าร่วมจำนวน 20 ราย