วันที่ 23 ธันวาคม 2563 จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

anigif 23 12 2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 

cats

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายนายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 โดยมีนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง หมู่ที่ 1 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรกร ร่วมงานกว่า 400 ราย