วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อส่งความสุขในวันปีใหม่

anigif25 12 2563.1

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อส่งความสุขในวันปีใหม่

cats25 12 2563.1

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และนางนิรดา ศิลาอ่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อส่งความสุขในวันปีใหม่   ณ สถานสงเคราะห์วังทอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก