ระหว่างวันที่ 5-12 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

anigif 12 01 2564

ระหว่างวันที่ 5-12 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

 cats 12 01 2564

ระหว่างวันที่ 5-12 มกราคม 2564 นายเสกสรร  รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกในชุมชน และร่วมพิจารณาแผนการผลิต และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว รวมทั้งเชื่อมโยงและบริหารจัดการเรื่องการตลาด ณ ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม ตำบลพันชาลี ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 180 ราย