วันที่ 18 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี

anigif18 01 2564

วันที่ 18 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี

 cats18 01 2564

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 07.45 น. นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เป็นประธานจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง ตึกที่ทำการศูนย์ฯ โดยเมื่อถึงเวลา 08.00 น. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ต่างพร้อมเพรียงกันยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย จากนั้นร่วมกันสวดมนต์ และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติฯ จัดทุกเช้าวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กรต่อไป