วันที่ 18 มกราคม 2564 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ร่วมกัน

anigif18 01 2564.1

วันที่ 18 มกราคม 2564 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ร่วมกัน

 cats18 01 2564.1

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ร่วมกัน เพื่อมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2564