ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุม ติดตาม ให้คำแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่

anigif 4 02 2564

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุม ติดตาม ให้คำแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่

 cats4 02 2564

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นายรักพงศ์ รักษ์ชน นางสาววิมลพรรณ สอนทอง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ ประชุม ติดตาม ให้คำแนะนำ แก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดพิษณุโลก