วันที่ 4 มีนาคม 2564 ร่วมกิจกรรมลดการเผาและนิทรรศการเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่

anigif 4 03 2564

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ร่วมกิจกรรมลดการเผาและนิทรรศการเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่

 cats 4 03 2564

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายรักพงศ์ รักษ์ชน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมกิจกรรมลดการเผาและนิทรรศการเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านวังขี้เหล็ก หมู่ที่10 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก