ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

anigif 8 03 2564

ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

 cats 8 03 2564

วันที่ 8-12 มีนาคม 2564 นางนิรดา ศิลาอ่อน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกในชุมชน และร่วมพิจารณาแผนการผลิต และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว รวมทั้งเชื่อมโยงและบริหารจัดการเรื่องการตลาด ณ ตำบลวังโพรง ตำบลบ้านนา อำเภอเนินมะปราง ตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบางระกำ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 150 ราย