วันที่ 29 มีนาคม 2564 ร่วมประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่1

anigif 29 03 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ร่วมประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่1

 cats 29 03 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางนิรดา ศิลาอ่อน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้ นายรักพงศ์ รักษ์ชน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่1 โครงการวิจัยเรื่องระบบติดตามและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการเชิงระบบนิเวศประเภทพื้นที่หน่วงน้ำ/รับน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมของประเทศไทย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก