วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ต้อนรับ นายสุนทร โนราช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

anigif 1 06 2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ต้อนรับ นายสุนทร โนราช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

cats 1 06 2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ได้ให้การต้อนรับ นายสุนทร โนราช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก โดยมีนางนิรดา ศิลาอ่อน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กล่าวต้อนรับ