Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(เครื่องอบลดความชื้น) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(รถยก) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(รถฟาร์มแทรกเตอร์) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 30
ประกาศกรมการข้าวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 43
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 62
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 125
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 137