วีดีทัศน์พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชการที่ ๑๐

k1

ตอนที่ ๑ พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา

พระราชมารดามหาราชาแห่งแผ่นดิน

k2

ตอนที่ ๐๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กับการสืบสานการสาธารณสุข

k3

ตอนที่ ๐๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน

k4

ตอนที่ ๐๔ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สายน้ำแห่งแผ่นดิน

k5

ตอนที่ ๐๕ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

การศึกษา ดั่งแสงทอรุ้งจากฟากฟ้าสู่แผ่นดิน

k6

ตอนที่ ๐๖ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาบพิตร ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

k7

ตอนที่ ๐๗ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่

ร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติ และประชาชน

k8

ตอนที่ ๐๘ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชน

k9

ตอนที่ ๐๙ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ

การศึกษาด้านการทหาร และการบิน

k10

ตอนที่ ๑๐ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระโลหิตบูรพกษัตริย์นักรบ องค์จอมทัพไทย

k11

ตอนพิเศษ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก